BeeLink.inBeeLink®

Use Winrar Version 5 For Extract Some Files

AKAi MPC 2000-5000 Kits KONTAKT


AKAi MPC 2000-5000 Kits KONTAKT
AKAi MPC 2000-5000 Kits KONTAKT
AKAi MPC 2000/5000 Kits | KONTAKT | 199 MB

Akai MPC 2000/5000 Kits for Kontakt.

Includes:

DRUM X (39 patches):
120 potsdam slam.nki
808 Dance.nki
Abbeville.nki
Akai XE8 Kit.nki
Akira Kara.nki
Atom Ant.nki
Brilliant Beauty.nki
Drum N.nki
Dubrovnik.nki
Ethnic Bono.nki
Insanaly.nki
Lama Boy.nki
Mad Analog.nki
Magna Factor.nki
Moutrh Percus.nki
Over Real.nki
Plummet.nki
Pop3 Kit.nki
PopBallad.nki
PROTEUS DRUM.nki
PS Vol1 Kit.nki
PS Vol2 Kit.nki
PS Vol3 Kit.nki
PS Vol4 Kit.nki
PS Vol5 Kit.nki
PS Vol6 Kit.nki
Saarlouis.nki
Serious Agro.nki
Slipin Slide.nki
SMM House.nki
SMM Tech.nki
SonartClub.nki
TeistedRemix.nki
Terminal Infektion.nki
Transilvania.nki
U220 A Kit.nki
U220 B Kit.nki
Uber Opar.nki
Urbanis Movis.nki

MPC 2000 (40 patches):

727 MIX.nki
ANALOG DRUMS.nki
ELECTRO DRUMS 1.nki
ELECTRO DRUMS 2.nki
FUNKY DRUM KIT 1.nki
FUNKY DRUM KIT 2.nki
GARAGE KIT.nki
HARD CORE.nki
JUNGLE KIT.nki
LINNDRM & ANALOG.nki
R8 LATIN ETHNIC.nki
ROLAND TR 808 KIT.nki
ROLAND TR 909 KIT.nki
ST 120 KIT.nki
ST 124 KIT.nki
ST 128 KIT.nki
ST 130 KIT.nki
STRICTLY DRMKIT 1.nki
STRICTLY DRMKIT 2.nki
TR 909 DRUMS 3.nki
VINYLISTICS KIT.nki
X STATIC 063A.nki
X STATIC 084A.nki
X STATIC 089.nki
X STATIC 100.nki
X STATIC 106A.nki
X STATIC 112.nki
X STATIC 119A.nki
X STATIC 119B.nki
X STATIC 126A.nki
X STATIC 126B.nki
X STATIC 133A.nki
X STATIC 133B.nki
X STATIC 150A.nki
X STATIC FX.nki
X-FILES DRM KIT 1.nki
X-FILES DRM KIT 2.nki
XF 124-133.nki
XH KIT.nki
XTORTION DRM KIT.nki

MPC 5000 (40 patches):

Abacus Kit.nki
Afro Kit1.nki
Afro Kit2.nki
Afro Kit3.nki
Afro Kit4.nki
Afro Kit5.nki
Analog Brain Kit.nki
BB Big Daddy.nki
BB Rocker.nki
BB Rocker2.nki
BB Vintage.nki
BB Vinyl.nki
Beat Box.nki
Bigger Beats.nki
Bluesuede Kit.nki
Breakdown Kit.nki
Close Your Ice.nki
Conga Kit.nki
Countryside Kit.nki
Dance Kit1.nki
Dance Kit2.nki
Dance Kit3.nki
Dance Kit4.nki
Dance Kit5.nki
Electro DJ.nki
FRGNUKH1.nki
GN_FREE.nki
Grianstorm Kit.nki
Indian Percussion.nki
Jazz Kit.nki
Karma Kit.nki
Loaded Kit.nki
Lounge Kit.nki
Mouving Kit.nki
New Funk Kit.nki
Percussion Kit.nki
Realist Kit.nki
Solid Kit.nki
Stars Kit.nki